دسته: نمایشگاه ها

medlab1 نمایشگاه و کنفرانس مدلب

نمایشگاه و کنفرانس مدلب

نمایشگاه و کنفرانس مدلب جهانگردان : نمایشگاه و کنفرانس مدلب  از ۱۶ الی ۱۹ بهمن( ۵ تا ۸ فوریه)۱۴۰۲ در شهر دبی کشور امارات متحده عربی برگزار می گردد. کنون در بیست …

ژانویه 22, 2024 0 دیدگاه
کنگره سالانه انجمن رادیولوژی داخلی

کنگره سالانه انجمن رادیولوژی داخلی

کنگره سالانه انجمن رادیولوژی داخلی  پان عرب جهانگردان : کنگره سالانه انجمن رادیولوژی داخلی  پان عرب (PAIRS) 2024  از ۲۱ الی ۲۴ بهمن( ۱۰تا ۱۳ فوریه)۱۴۰۲ در شهر دبی کشور امارات متحده …

ژانویه 21, 2024 0 دیدگاه
GULF FOOD1 نمایشگاه و کنفرانس مدلب

نمایشگاه گلفود

نمایشگاه گلفود ۳۰بهمن الی ۴اسفند ( ۱۹تا ۲۳ فوریه)۱۴۰۲ در شهر دبی کشور امارات متحده عربی برگزار می گردد. جهانگردان : در حال حاضر بزرگترین رویداد سالانه F&B در جهان است ، …

ژانویه 21, 2024 0 دیدگاه
نمایشگاه ایمنی و امنیت دبی

نمایشگاه ایمنی و امنیت دبی

نمایشگاه ایمنی و امنیت دبی به گزارش جهانگردان : نمایشگاه ایمنی و امنیت دبی (Intersec) از ۲۶ الی ۲۸ دی ۱۴۰۲ (۱۶تا ۱۸ ژانویه ۲۰۲۴) در شهر دبی کشور امارات متحده عربی برگزار …

ژانویه 11, 2024 0 دیدگاه
نمایشگاه جهانی قهوه

نمایشگاه جهانی قهوه

نمایشگاه جهانی قهوه جهانگردان : نمایشگاه جهانی قهوه دبی از ۰۱ الی ۰۳ بهمن ۱۴۰۲ (۲۱ تا۲۳ ژانویه) در شهر دبی کشور امارات متحده عربی برگزار می گردد. نمایشگاه جهانی قهوه دبی یک رویداد با …

ژانویه 11, 2024 0 دیدگاه