کازان

کازان

شهری که در آن گلدسته مساجد و ناقوس کلیساها در کنار هم قد علم کرده اند و گنبدهای مساجد و کلیساها به هم رخ می نمایانند بی شک «شهر تسامح» است. از ساحل رود اسطوره ای ولگا که به کازان نگاه کنید آنچه بیش از همه شما را شگفت زده می کند (بیشتر بخوانید)