ایران از ایکوم و ایکوموس خارج می‌شود

ایران از ایکوم و ایکوموس خارج می‌شود

ایران از ایکوم و ایکوموس خارج می‌شود

جهانگردان : در روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی، ایران از عضویت در «شورای بین‌المللی موزه‌ها»، به اختصار ایکوم (ICOM)، و «شورای بین‌المللی محوطه‌ها و بناها»، به‌اختصار ایکوموس (ICOMOS)، و همچنین «شبکه سازمان‌های علمی جهان سوم» که در زمان تصویب عضویت قرار بوده همکاری هایی با وزارت فرهنگ‌وآموزش عالی و به‌ویژه ‌دانشگاه صنعتی شریف و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران داشته باشد، انصراف داده است.

به گزارش جماران، در متن نامه رئیس جمهور آمده است: «با توجه به عدم تمایل دولت جمهوری اسلامی ایران به‌تداوم عضویت در برخی مجامع بین المللی، لایحه لغو عضویت در این مجامع برای انجام تشریفات قانونی تقدیم مجلس می‌شود.»

متن این لایحه به این شرح است: «لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب ۲۶/ ۱/ ۱۳۶۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ماده واحده – ردیف‌های (۱۷) و (۲۵) جدول دوم ذیل ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مصوب ۲۶/ ۱/ ۱۳۶۵ و ردیف (۶۶) فهرست موضوع تبصره (۴) الحاقی به‌قانون یادشده مصوب ۳/ ۹ /۱۳۷۰ حذف می‌شوند.»

این نامه به امضای رئیس‌جمهور و وزیر امورخارجه رسیده است.

ایران از ایکوم و ایکوموس خارج می‌شود
ایران از ایکوم و ایکوموس خارج می‌شود

پیش از این شورای بین‌المللی موزه‌ها با وزارت فرهنگ و ارشاد و شورای بین‌المللی محوطه ها و بناها (‌ایکوموس) با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت) همکاری‌هایی داشته است. در پی این لغو عضویت، ایران پرداخت حق عضویت به آن‌ها را نیز قطع خواهد کرد.

براساس پیگیری‌های جماران از دفتر ریاست جمهوری، لغو عضویت ایران در «شورای بین المللی موزه‌ها» به‌درخواست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و به‌دلیل خصوصی شدن این شورا و تغییر ماهیت بین‌المللی بودن آن، انجام شده و از این جهت، ایران از عضویت در آن انصراف داده است. همچنین وزارت میراث فرهنگی و گردشگری درخواست عدم عضویت در شورای بین‌المللی محوطه‌ها و بناها را نیز داشته است.

با هم به گوشه‌گوشه دنیا سفر می‌کنیم تا با شگفتی‌های بی‌پایان آن آشنا شویم. از اقیانوس‌ها می‌گذریم، در جنگل‌ها ماجراجویی می‌کنیم، قلب کویر را می‌شکافیم و در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهرهای کوچک و بزرگ به صدای سفر گوش می‌دهیم. اگر می‌خواهید گردشگر را حتی در خانه‌تان تجربه کنید، با من همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید