راهنمای سفر به مسقط عمان

مسقط

سقط پر جنب و جوش ترین و پر جمعیت ترین شهرعمان و همچنین پایتخت کشورعمان است و از این جهت حائزاهمیت است . این شهر ترکیبی جذاب از سنت و مدرنیته است. (بیشتر بخوانید)