معرفی جاهای دیدنی داراب استان فارس یکی از استان های غنی کشور عزیزمان به لحاظ جاذبه های تاریخی و طبیعی است ، یکی از شهرهای ف با ارس که مکان های دیدنی بسیار زیادی دارد ، شهرستان داراب است در ادامه در جهانگردان شما را…