فرم ویزای دبی

فرم درخواست ویزای دبی

لطفا کلیه فیلد های ستاره دار را تکمیل نمایید و همچنین تصویر چک ضمانت ۱۰۰ میلیون تومانی را در وجه آژانس جهانگردان سرزمین پارس را نیز در ضمیمه ارسال نمایید.

۱ اطلاعات شخصی۲ اطلاعات پاسپورت۳ آدرس و تلفن

  • Please enter a number from 1 to 10.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg.  • Date Format: DD slash MM slash YYYY


  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg.

  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .