دسته: جاذبه های ایروان

جاذبه های ایروان

vardavar4 جشن وارداوار

جشن وارداوار: نگاهی به یکی از شادترین جشن‌های ارمنستان

جشن وارداوار: نگاهی به یکی از شادترین جشن‌های ارمنستان هر ساله در تابستان، وقتی خورشید درخشان‌تر از همیشه می‌تابد، مردم ارمنستان با شور و هیجان فراوان به استقبال جشن وارداوار می‌روند. این …