ورود ۴.۵ میلیون گردشگر خارجی

ورود ۴.۵ میلیون گردشگر خارجی به کشور در ۸ ماه ۱۴۰۲

ورود ۴.۵ میلیون گردشگر خارجی به کشور در ۸ ماه ۱۴۰۲

با هم به گوشه‌گوشه دنیا سفر می‌کنیم تا با شگفتی‌های بی‌پایان آن آشنا شویم. از اقیانوس‌ها می‌گذریم، در جنگل‌ها ماجراجویی می‌کنیم، قلب کویر را می‌شکافیم و در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهرهای کوچک و بزرگ به صدای سفر گوش می‌دهیم. اگر می‌خواهید گردشگر را حتی در خانه‌تان تجربه کنید، با من همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید